Aanwijzing opiumwet pdf

TOP_new2 フォーラム 画像投稿 Aanwijzing opiumwet pdf

Aanwijzing opiumwet pdf

 • このトピックは空です。
1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
 • 投稿者
  投稿
 • #5704 返信
  Nils
  ゲスト

  Cherchez -vous aanwijzing opiumwet pdf en ligne? FilesLib est là pour vous aider à gagner du temps sur la recherche. Les résultats de la recherche incluent le nom manuel, la description, la taille et le nombre de pages. Vous pouvez lire le aanwijzing opiumwet pdf en ligne ou le télécharger sur votre ordinateur.
  .
  .
  Aanwijzing opiumwet pdf >> Download (Telecharger) / Lire en ligne Aanwijzing opiumwet pdf
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Aanwijzing Opiumwet . De gemeente, politie en het OM dragen elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid bij aan een samenhangend en effectief coffeeshopbeleid. In dit beleid worden de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden op elkaar afgestemd. Elk van de partijen zorgt voor een deel van de handhaving: de officier
  Bij de toepassing van dit beleid wordt aansluiting gezocht bij de in de “Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie” als voor eigen gebruik aangemerkte hoeveelheden. 2 Artikel 1 Harddrugs in een lokaal • Als er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van een middel als bedoeld in lijst I van de Opiumwet (harddrugs) dan wordt het lokaal
  1 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover b Author: Femke de Koning. 11 downloads 73 Views 52KB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente
  conform de Aanwijzing Opiumwet. 1e keer: Sluiting voor de duur van 3 maanden ex art. 13b Opiumwet. 2e keer: Sluiting voor 6 maanden ex art. 13b Opiumwet. 3e keer: Sluiting voor onbepaalde tijd ex art. 13b Opiumwet. Al dan niet voor publiek toegankelijk zijnde lokalen en bijbehorende erven
  Aanwijzing Opiumwet. Onderzoek en waar mogelijk strafrechtelijke vervolging instellen conform de Aanwijzing Opiumwet. Hoeveelheid: > 6 planten of > 30 gram Hoeveelheid: >0,5 gram^ Constatering overtreding en inbeslagname van de drugs. De politie maakt een bestuurlijke rapportage’ op conform de beleidsafspraken tussen OM en politie. Deze rapportage wordt binnen vijf werkdagen aan de handhaver van de Opiumwet en kon tegen overtredingen uitsluitend strafrechtelijk worden opgetreden. Met de Wet Damocles is het bestuurlijke instrumentarium uitgebreid en kan een geïntegreerde bestuurs- en strafrechtelijke aanpak bij de handhaving van de Opiumwet gestalte krijgen. De volledige tekst van artikel 13b van de Opiumwet luidt: 1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in woningen
  1 Art. 13b Opiumwet Handhaven aan de grenzen van herstel Masterscriptie Severien Burkens Studentnr Universiteit van Amsterdam, 29 oktober 2014 Begelei Author: Pieter-Jan de Croon. 50 downloads 305 Views 782KB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b
  Het College van Procureurs-generaal heeft in de Aanwijzing Opiumwet aangegeven hoe met de straf-rechtelijke vervolging van overtredingen van de Opiumwet om wordt gegaan. De kern van de aanwijzing, voor zover het coffeeshops betreft, is dat onder strikte voorwaarden verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. Deze strikte voorwaarden worden aangeduid met de term ´AHOJGI-plus-criteria´. In
  • de wet per 1 januari 2019 is gewijzigd ten aanzien van artikel 13b lid1 Opiumwet; • de jurisprudentie omtrent de toepasselijkheid van artikel 13b Opiumwet is beoordeeld; • de handhavingsmatrixen zijn aangescherpt voor de beoordeling van de bestuursrechtelijke maatregelen. Gelet op artikel 13b Opiumwet; Besluit: 1. deze ‘Gewijzigde Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet’ vast te stellen;
  De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928 die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving. De naam van de wet dateert uit de tijd dat opium de belangrijkste drug was waartegen de wet zich richtte. De Opiumwet is vele malen is gewijzigd. In de Opiumwet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt tussen harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11).
  Volgens de Aanwijzing Opiumwet ligt de grondslag van het gedoogbeleid in een afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger algemeen belang, namelijk het belang van de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. 2.2 Aanvulling van AHOJ-G richtlijnen
  Bron: Aanwijzing Opiumwet (2011A021) Datum vaststelling 20 december 2011 Datum inwerkingtreding 1 januari 2012 Publicatie in Staatscourant 2011, nr. 22936 Beleidscriteria Dit handhavingsprotocol heeft tot doel: – door middel van integrale aanpak de handhavingsactiviteiten van politie, OM en gemeente op elkaar af te stemmen en waar mogelijk complementair te laten zijn (handhavingsarrangement
  Bron: Aanwijzing Opiumwet (2011A021) Datum vaststelling 20 december 2011 Datum inwerkingtreding 1 januari 2012 Publicatie in Staatscourant 2011, nr. 22936 Beleidscriteria Dit handhavingsprotocol heeft tot doel: – door middel van integrale aanpak de handhavingsactiviteiten van politie, OM en gemeente op elkaar af te stemmen en waar mogelijk complementair te laten zijn (handhavingsarrangement
  De volledige tekst van de aanwijzing staat hieronder. Klik hier voor de pdf van de Staatscourant van 24 december 2012. Aanwijzing Opiumwet Categorie: Pre-opsporing, opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal Adressaat: Hoofden van de parketten
  van de Aanwijzing Opiumwet van overeenkomstige toepassing. Van belang hierbij is dat uit vaste jurisprudentie volgt dat uit het woord ‘daartoe’, zoals genoemd in artikel 13b Opiumwet, volgt dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs de bevoegdheid geeft tot toepassing van 13b Opiumwet. Het is niet nodig dat drugs daadwerkelijk

1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
返信先: Aanwijzing opiumwet pdf
あなたの情報:
Upload Attachments

Maximum file size allowed is 4 MB.Add another file

次の記事

トピックのテスト